Marszałek, J. (2021) „Prawo do czystego środowiska jako wartość konstytucyjna”, Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), s. 153–161. doi: 10.26881/gsp.2021.3.11.