Nyka, M. (2021) „Problem odpowiedzialności odszkodowawczej państw za szkody środowiskowe, w tym klimatyczne”, Gdańskie Studia Prawnicze, (3(51)/2021), s. 162–172. doi: 10.26881/gsp.2021.3.12.