Lubasz, D. (2021) „Warunki wyrażania zgody jako przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), s. 62–79. doi: 10.26881/gsp.2021.4.04.