Bielak-Jomaa, E. (2021) „Realizacja obowiązków administratora danych w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego oraz model współpracy między tymi podmiotami: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 11 lutego 2021 r., DKN.5130.2024.2020”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), s. 175–187. doi: 10.26881/gsp.2021.4.11.