Litwiński, P. (2021) „Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przez firmy kurierskie: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 kwietnia 2021 r., DKN.5130.3114.2020”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(52)/2021), s. 188–202. doi: 10.26881/gsp.2021.4.12.