Wałachowska, M. (2022) „Prawo właściwe dla roszczeń osób pośrednio poszkodowanych”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), s. 97–109. doi: 10.26881/gsp.2022.1.06.