Tomaszewska, M. (2022) „Pojęcie «przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy» w przypadku indywidualnej umowy o pracę, w rozumieniu rozporządzenia Rzym I”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), s. 110–122. doi: 10.26881/gsp.2022.1.07.