Gil, I. (2022) „Legitymacja procesowa syndyka w postępowaniach cywilnych dotyczących masy upadłości”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), s. 21–34. doi: 10.26881/gsp.2022.2.02.