Gonet, W. (2022) „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzone wobec rolników indywidualnych. Wybrane problemy”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), s. 35–44. doi: 10.26881/gsp.2022.2.03.