Kruczalak-Jankowska, J. (2022) „Kontrola prawomocnie zatwierdzonego układu przewidującego konwersję wierzytelności na akcje lub udziały w postępowaniu przed sądem rejestrowym ”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), s. 91–102. doi: 10.26881/gsp.2022.2.08.