Mikliński, M. (2022) „Przymusowa restrukturyzacja banków – przegląd orzecznictwa”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), s. 117–132. doi: 10.26881/gsp.2022.2.10.