Majkowska-Szulc, S. (2022) „Funkcja prezesa organu zarządzającego portem w świetle swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (3(55)/2022), s. 179–190. doi: 10.26881/gsp.2022.3.09.