Laskowska-Hulisz , A. . (2022) „Postępowanie grupowe jako przykład pozakodeksowego sądowego postępowania cywilnego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), s. 225–255. doi: 10.26881/gsp.2022.s.07.