Olaś, A. (2022) „E pluribus unum? O optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych – uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), s. 294–311. doi: 10.26881/gsp.2022.s.12.