Grajewski, K. (2023) „Suwerenność i przedstawicielstwo – doświadczenia polskie (2015–2022)”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), s. 52–64. doi: 10.26881/gsp.2023.2.04.