Jirásek, J. (2023) „Europejski wymiar Konstytucji Republiki Czeskiej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), s. 65–78. doi: 10.26881/gsp.2023.2.05.