Witkowski, Z. (2023) „Suwerenność – między rzeczywistym znaczeniem pojęcia a postrzeganiem go jako narzędzia dla radykalizacji antyunijnej retoryki narastającej autokracji”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), s. 79–87. doi: 10.26881/gsp.2023.2.06.