Klíma, K. (2023) „Pojęcie «umowy społecznej» a współczesny konstytucjonalizm (Rzeczywistość i mit zasady suwerenności ludu w systemach konstytucyjnych)”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), s. 9–21. doi: 10.26881/gsp.2023.2.01.