Bureš, P. (2023) „Suwerenność a korporacje transnarodowe”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), s. 99–108. doi: 10.26881/gsp.2023.2.08.