Klíma, P. (2023) „Zasada pierwszeństwa prawa UE i stopień jej akceptacji w Rumunii”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), s. 130–144. doi: 10.26881/gsp.2023.2.11.