Kopacz, M. (2023) „Warunki odstąpienia od zastosowania normy prawa krajowego sprzecznej z prawem unijnym w sprawie sądowoadministracyjnej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(59)/2023), s. 185–191. doi: 10.26881/gsp.2023.2.16.