[1]
J. Jaskiernia, „Kultura prawna i kultura polityczna w procesie stanowienia i stosowania Konstytucji RP”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 31–46, lis. 2018.