[1]
M. Balwicka-Szczyrba i A. Sylwestrzak, „Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań Konstytucji RP oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 151–167, lis. 2018.