[1]
A. Gajda, „Rozwiązania przyjęte w ustawie prawo o ruchu drogowym jako przykład działań wyrównawczych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 185–192, lis. 2018.