[1]
M. Jabłoński, „Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi na tle projektu ustawy o jawności życia publicznego”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 207–224, lis. 2018.