[1]
V. Serzhanova i E. Tuora-Schwierskott, „Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 303–314, lis. 2018.