[1]
P. Tuleja, „Konstytucyjne podstawy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 335–344, lis. 2018.