[1]
M. Urbaniak, „Odmowa sporządzenia skargi konstytucyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika wyznaczonego z urzędu”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 345–353, lis. 2018.