[1]
S. Bożyk, „Konstytucyjne ramy inicjatywy ustawodawczej w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 429–436, lis. 2018.