[1]
J. Ciapała, „Kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie powoływania sędziów. Refleksje krytyczne”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 493–506, lis. 2018.