[1]
R. Piotrowski, „Polityka zagraniczna a dobro wspólne. Uwagi o zgodności z Konstytucją RP projektu ustawowej regulacji służby zagranicznej”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 537–563, lis. 2018.