[1]
P. Kierończyk, „Konstytucja Litewska na tle polskiej ustawy zasadniczej (porównanie ogólnych cech, w tym katalogu zasad naczelnych)”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 681–698, lis. 2018.