[1]
S. Majkowska-Szulc, „Konsekwencje naruszenia wartości Unii Europejskiej na przykładzie unicestwienia polskiego Trybunału Konstytucyjnego w 20 lat po uchwaleniu Konstytucji RP”, GSP, nr 4(40)/2018, s. 699–714, lis. 2018.