[1]
A. Lewna, „Kompensacyjny charakter instytucji z art. 46 § 1 k.k. a obowiązek sądu zasądzenia odsetek od dnia wyrządzenia szkody: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r., II AKa 211/18”, GSP, nr 3(47)/2020, s. 220–229, wrz. 2020.