[1]
A. Plata, „Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury «Ratyfikacja i Implementacja konwencji UNIDROIT z 1995 roku. Kolekcje Prywatne: Perspektywa Historyczna i Prawna», Gdańsk, 6–7 czerwca 2019 r”., GSP, nr 3(47)/2020, s. 253–255, wrz. 2020.