[1]
T. Bąkowski, „Pod «brandem» k.p.a. i poza nim”, GSP, nr 2(46)/2020, s. 23–38, cze. 2020.