[1]
P. Ostojski, „Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r., I OPS 1/19”, GSP, nr 2(46)/2020, s. 201–210, cze. 2020.