[1]
T. Bąkowski, „Samorząd terytorialny jako użyteczny element ustrojowy państwa z punktu widzenia interesu jednostki”, GSP, nr 1(45)/2020, s. 9–19, mar. 2020.