[1]
B. Dolnicki, „Raport o stanie gminy (powiatu, województwa)”, GSP, nr 1(45)/2020, s. 20–34, mar. 2020.