[1]
P. . Uziębło, „30 lat partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy w gminie”, GSP, nr 1(45)/2020, s. 35–51, mar. 2020.