[1]
K. . Małysa-Sulińska, „XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego «Podmiotowość samorządu terytorialnego. Ustrojowe gwarancje i granice», Kraków, 10–11 października 2019 r.: Sprawozdanie”, GSP, nr 1(45)/2020, s. 185–189, mar. 2020.