[1]
A. . Rytel-Warzocha, „Aktualne problemy władzy sądowniczej w Polsce”, GSP, nr 4(48)/2020, s. 90–105, grudz. 2020.