[1]
A. . Szmyt, „Okoliczności zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce”, GSP, nr 4(48)/2020, s. 119–129, grudz. 2020.