[1]
T. . Fickentscher, „Wymagania dotyczące delegowania suwerennych praw na Unię Europejską, czyli tzw. formalna kontrola transferu: Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2020 r., FCC 2 BvR 739/17”, GSP, nr 4(48)/2020, s. 153–160, grudz. 2020.