[1]
K. . Grajewski, „Dysfunkcjonalność Krajowej Rady Sądownictwa w polskim systemie ustrojowym po zmia- nach ustawowych: Uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., BSA I-4110-1/20”, GSP, nr 4(48)/2020, s. 161–169, grudz. 2020.