[1]
A. . Gajda, „Prawo żądania ujawnienia danych osobowych podmiotu naruszającego dobra osobiste w Internecie jako element prawa do sądu: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2020 r., III CZP 78/19”, GSP, nr 4(48)/2020, s. 170–177, grudz. 2020.