[1]
M. . Bernat, „Realizacja znamion występku rozpijania małoletniego: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 23 lipca 2015 r., II AKa 236/15”, GSP, nr 4(44)/2019, s. 100–110, grudz. 2019.