[1]
J. . Symonides, „Czy «ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane» są źródłem prawa miedzynarodowego publicznego”, GSP, nr 2(42)/2019, s. 45–55, kwi. 2019.