[1]
. T. . Jasudowicz, „Meandry demokracji i dobrej wiary w systemie europejskiej konwencji praw człowieka - w poszukiwaniu zdrowego nurtu”, GSP, nr 2(42)/2019, s. 87–111, kwi. 2019.