[1]
K. . Łasak, „Domniemanie równoważnej ochrony, a margines działania państwa na tle wyroku europejskiego trybunału praw człowieka w sprawie O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd przeciwko Irlandii”, GSP, nr 2(42)/2019, s. 113–128, kwi. 2019.